"ככל שהחוקר ניסה לנתח את הנתונים, כן הגיע למבוי סתום": על נזילותה של המערכת השלטונית בשנות החמישים

בעודי מנסה לצלוח את שפע הדיווחים והנתונים הסותרים לעתים על ההגירה מצפון אפריקה , לצד הקושי לעקוב אחר שמותיהן של ועדות תיאום למיניהן ואחר כינויים משתנים של צורות התיישבותיות , שמחתי לגלות כי הקושי נעוץ למעשה במקורות עצמם . דן גלעדי הבהיר שמקור הבעיה במציאות השלטונית הנזילה בשנים אלה ובקטגוריות החמקמקות שהיא ייצרה ( גלעדי , , 1993 עמ ' . ( 43 - 40 נושא זה מתקשר ישירות עם הטענה על אופייה של הריבונות במצב קולוניאלי או בתקופת מעבר , על הערפול וחוסר הוודאות שמייצרים גופים מעין מדינתיים שאינם חשופים לביקורת ציבורית . לטענתו של גלעדי האינפורמציה הסותרת – חוסר העקיבות של נתונים סטטיסטיים , היעדר אחידות ורציפות בשימוש במושגים – אפיינה בעיקר את הסוכנות היהודית : " מבדיקת החומר שניתן היה להשיג בנושא מימון מפעל ההתיישבות ופענוחו , מסקנת הכותב היא כי לא ניתן להגיע לנתונים בדוקים . עיקר הקושי טמון דווקא בנתוני המחלקה להתיישבות של הסוכנות [ ... ] המצב ברור יותר בתקציבי משרד החקלאות הממשלתי " ( שם , עמ ' . ( 41 עוד התלונן גלעדי כי " ניתן לומר , כמעט בלא הגזמה , כי אין בנמצא מושג זהה , מוגדר בעל אותה מש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ