תמונה .12 עולים חדשים מועברים מהאנייה אל ההתיישבות בחבל לכיש. "העולים מגיעים למחוז חפצם בחבל לכיש". אוקטובר .1955 צילום: י' מירלין. אצ"מ.