תמונה .18 'שרות רפואי בחבל לכיש'. הארכיון הציוני המרכזי.