תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים תודות 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבוא . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכיש כפרויקט ריבוני 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכיש כמעבדה לקיבוץ גלויות ולחינוך מחדש . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרויקט לכיש : היבטים השוואתיים 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מקורות 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבנה הספר 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק ראשון : לא מתיישבים אלא מיושבים – התגבשותו של פרויקט לכיש . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצפון אפריקה ללכיש : תהליכי ההגירה וההתיישבות 47 . . . . . . . . . . . . " הממשלה אז הייתה כלום . הסוכנות הייתה הממשלה במעבר " : המוסדות והאישים שעסקו בתכנון לכיש 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ככל שהחוקר ניסה לנתח את הנתונים , כן הגיע למבוי סתום " : על נזילותה של המערכת השלטונית בשנות החמישים 81 . . . . . . . . . . . . . . האמנם חבל ארץ " ריק " ? חבל לכיש והאוכלוסייה הפלסטינית . 82 . . . . . פרק שני : תכנון חבל לכיש 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התכנון האזורי בישראל 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תכנון ההתיישבות בשנות המדינה הראשונות : מבט גניאלוגי 106 . . . . . גיבוש מודל ההתיישבות בלכיש 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המודלים שהשפיעו על תכנון לכיש 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק שלישי : " אנשים אלה תמיד בידינו " : ניהול האוכלוסייה בחבל לכיש . 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " זאת ביורוקרטיה פרוסית לעומת אנשים פרימיטיביים " : ניהול אתני של תהליכי ההגירה 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר