לכיש כפרויקט ריבוני

ההתיישבות עד 1954 מבחינה דמוגראפית קולוניזטורית , ביטחונית וכו ' הגיעה , מצד אחד – עד דרום יהודה ; [ ... ] מצד שני היה פרוזדור ירושלים שהגיע עד עמק האלה [ ... ] ואח "כ – חלל ריק גדול שהגיע עד צפון הנגב . חבל לכיש , שנפרש בין דרום הר חברון לרצועת עזה , היה שטח כמעט ריק מהתיישבות יהודית . מסמכים שונים מראשית שנות החמישים עוסקים בצורך הדחוף ליישב הן את הספר והן את האזורים הערביים לשעבר שעדיין נותרו לא מיושבים , ומהם אפשר להסיק שיישוב חבל לכיש ( וכן תענך ) נבע , בין היתר , מפחד עמוק שההישגים הטריטוריאליים והדמוגרפיים של מלחמת 1948 הם הפיכים . פחד זה ניכר לא רק בהצהרות פומביות אלא גם בדיונים הפנימיים של גופי 19 תמלול ריאיון שנערך עם אליאב במשרדי תה " ל , . 30 . 11 . 1962 ללא שם מראיין . א " א . 20 עוד על הפחד של הנהגת המדינה מלחצים בין לאומיים שיפגעו בהישגי המלחמה , ועל הקשר שבין לחצים אלה לפרויקטים של התיישבות יהודית , ראו . Robinson , 2013 , pp . 36 - 40 ממשל שונים , ולכן אפשר לשער שהוא משקף את תפיסת המציאות של בני התקופה . הפחד התחזק בשנת 1954 בגלל שינויים במדיניות המעצמות ( ארצות הברית ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ