תודות

עמוד:8

המורה הראשון שלי ( בה " א הידיעה ) באקדמיה בכלל , ובתחום החשיבה החברתית והביקורתית בפרט , כבר איננו עמנו – ההיסטוריון בנימין כהן זכרו לברכה . אמנם תקופת התמחותו הייתה העת העתיקה , אולם הרצאותיו וניתוחיו חרגו ממסגרת התקופה ההיסטורית הזאת והובילו אותי לראות את המציאות החברתית בעבר ובהווה בעיניים חדשות ופקוחות יותר . מלגות ופרסים שקבלתי ממספר גופים אפשרו לי לפנות זמן למחקר ולכתיבה ואני מודה לכולם על התמיכה : מלגת קיום מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב ; מלגת הצטיינות של הפקולטה למדעי החברה לתלמידי תארים מתקדמים ; מלגה לדוקטורט מהקרן ע " ש פרופ ' יונתן שפירא ז " ל ; מלגה לדוקטורנטים מטעם המכון לחקר החברה והכלכלה ע " ש דוד הורוביץ באוניברסיטת תל אביב ; מענק של מפעל הפיס לעידוד מחקר השלטון המקומי ; מלגת ליידי דיוויס באוניברסיטה העברית . תודה לעובדי ועובדות הארכיונים השונים שבהם ביליתי זמן רב : הארכיון הציוני , ארכיון המדינה , ארכיון העבודה , הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה , ארכיון ע " ש טוביהו וארכיון צה " ל וכוחות הביטחון . תודה מיוחדת לנאוה אייזן ולאורי ורדי מהארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה . תודה למרואיינים שהקדישו לי מזמנם , ובפרט ללובה אליאב זכרו לברכה ולאשתו טניה , שפתחו לפני את ביתם ואפשרו לי גישה חופשית ונדיבה לחומרים נדירים בארכיון הפרטי השמור בו . תודה גם לבתם עפרה ניסן ולבנם צביקה אליאב שאישרו לי לפרסם צילומים מתוך ארכיון זה , שהועבר בשנת 2016 לארכיון מפלגת העבודה בבית ברל אך עדיין לא עבר קטלוג בעת פרסום ספר זה . תודה גם לארכיון תנועת העבודה בבית ברל . חברי בשתי קבוצות מחקר במכון ון ליר תרמו לגיבושם של כמה מן הרעיונות במחקרי : בקבוצת " הציונות והאימפריות " שנפגשה בשנים , 2011 - 2010 ובקבוצת " מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי פלסטיני " שנפגשה בשנים . 2012 - 2011 אני מודה לחברי קבוצות אלה על תרומתם , ובפרט לכמה חברות וחברים שהערותיהם תרמו ישירות לעבודתי : חנן חבר , מנאר חסן , אריז'

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר