תוכן עניינים

עמוד:6

כלכלה פוליטית במושבי לכיש : ניהול חיי המתיישבים 177 . . . . . . . . . . " ושם נעזבו לנפשם " : דפוסי הפקרה של המתיישבים 198 . . . . . . . . . . . פרק רביעי : תהליכי תרבות במושבי העולים 205 . . . . . . . . . . . . . שיח התּרבות 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המתיישבים כאובייקטים למחקר . 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרקטיקות של תּרבות 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קשיים בתהליכי התּרבות . 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק חמישי : גילויי מחאה ודפוסי התנגדות של המתיישבים 263 . . " לא פשענו , לא עשינו עול לאיש , לא נסכים להישלח לארץ גזירה ! " 268 מחאה והתנגדות במושבים 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משא ומתן עם המוסדות המיישבים 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סיכום 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המשטר בישראל בשנות החמישים . 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היחסים בין המתיישבים למוסדות המיישבים 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . השלכות אתניות ומעמדיות . 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . האם פרויקט לכיש הצליח ? . 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחרית דבר . 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נספחים 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רשימת המקורות 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מפתח 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר