נתונים שונים על ההתיישבות בלכיש, מתוך מחקר של הגיאוגרף יהושע בן־אריה מ־:1967 "מפעל חבל לכיש – תכנון מול ביצוע". מתוך אצ"מ, j123/234