תמונה .6 שרידים של בורות מים ששימשו את הכפרים הערביים באזור הכפר עג'ור, סמוך ליישוב עגור. צילום: סמדר שרון, אפריל .2016