תמונה .1 כנס באשקלון חורף .1954 אליאב מצביע על מפת אזור לכיש לעיני בן־גוריון ואשכול. באדיבות משפחת אליאב וארכיון תנועת העבודה בבית ברל.