תמונה .2 כנס באשקלון חורף .1954 בן גוריון נואם, מימינו אליאב. באדיבות משפחת אליאב וארכיון תנועת העבודה בבית ברל.