הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו : קובץ מאמרים ב"ראזסוויט" לשנים 1929-1925

הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו : קובץ מאמרים ב"ראזסוויט" לשנים 1929-1925

מחבר: זאב ז'בוטינסקי
שנת ההוצאה: תשמ"ה - 1985
מילות מפתח: ציונות רוויזיוניסטית; ציונות; רביזיוניסטים; רוויזיוניסטים; רויזיוניסטים
הכרך הזה מקיף את מאמרי זאב ז'בוטינסקי שנתפרסמו ב"ראזסוויט" בשנים 1929-1925. היו אלו, בעיקרן, שנות שפל ועמעום-מה של זוהר החלום הציוני. התקוות הגדולות, שנתעוררו בעקבות הצהרת באלפור והחלטת סאן-רמו, שלפיהן הופקד המאנדאט על ארץ-ישראל, בידי בריטניה, נגוזו במידה רבה מחמת האכזבות ו"ימי הקטנות" שפקדו את התנועה הציונית בעולם ואת היישוב העברי בארץ. הרוח הגדולה שנשאה בכנפיה את ראשיתו של החזון המשיחי כמו נמוגה. הציפייה של עלייתם של המונים מכל קצות הגולה היהודית לא נתממשה. שערי-הארץ נפתחו לרווחה, אך, למרבה הצער, לא צבאו עליהם אפילו ידועי-מצוקה שעמדותיהם בתפוצות נתערערו עקב מלחמת העולם הראשונה. חסרו גם האמצעים הכספיים, שנדרשו להקמת מנוף ההתיישבות הגדולה. כיסיהם של אילי-הממון היהודיים לא נפתחו וקופת ההסתדרות הציונית נשארה במידה רבה ריקה. ד"ר חיים וייצמן השמיע את שאלת-הזעקה ההיסטורית "עם ישראל, אייכה!", אך הד-מענה כמעט לא היה לה. השעה הגדולה הוחמצה. בני-הדור לא היו כשרים לגאולה. מבחינת התנגדותם של ערביי ארץ-ישראל למפעל-ההתיישבות היהודית חלה הפוגת מה. לאחר פרישתו של סר הרברט סמואל מתפקידו בא במקומו הפילדמארשאל פלומר, איש-צבא יותר משהיה איש-פוליטיקה, ובשנות כהונתו כנציב העליון לארץ-ישראל שקטה הארץ. הוא לא לקה בליבראליות החולנית של קודמו בתפקיד, המדינאי הבריטי היהודי, ולאור גילויי סמכותו ותקיפותו, החליטו הערבים לאסוף את נשק-מחאתם-וזעמם אל כליהם ולהמתין לשעת-הכושר הבאה שתזדמן לידם. מובן, שאיש מאנשי ההנהגה הציונית לא השלה את עצמו שההפוגה בארץ תימשך לאורך ימים. לא היה זה סוף פסוק למאבק הערבי; רגשות-המשטמה לא דעכו, אך פעולות-האיבה רוסנו, עד להתפרצותם המחודשת של הפרעות בתרפ"ט. דומה, כי בתקופת המאנדאט פקדו מאורעות-הדמים את היישוב העברי במחזוריות של שבע שנים בקירוב. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מכון ז'בוטינסקי בישראל

עמודים:
א  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  
127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  
177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  
202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  
227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  
252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  
277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  
302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  
327  328  329  330  331  332  333  334  335  337  338  339  340  341  342  A