ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

מחבר: צביה מרקוביץ
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2003
מילות מפתח: מתמטיקה; הוראה; שיטות הוראה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה; שיטת הוראה
המורה המלמד מתמטיקה צריך להתמודד מדי יום עם אירועים מתמטיים שונים המתרחשים בכיתה. לשם כך עליו להיות בעל ידע מתמטי רחב, להכיר היטב את דרכי החשיבה של התלמידים ולדעת כיצד להסביר להם בשנית נושאים שלא הבינו.
עיסוק מוקדם באירועים מתמטיים וניתוחם יעשיר את הרפורטואר של המורה ויכין אותו להתמודדות בזמן אמת בכיתה.
האירועים המתמטיים הכלולים בחוברת זו עוסקים בנושאים מתמטיים שונים הנלמדים בבית הספר היסודי ועוזרים להרחיב את הידע המתמטי של המורה ואת ידע התוכן-הפדגוגי שלו. הם מעודדים את המורה לחשוב ולהרהר על נושאים הקשורים להוראה בכלל ולהוראה שלו בפרט, מחדדים את ההקשבה לדברי התלמידים וממקדים את ההסבר לשאלה או להתלבטות של התלמיד.
האירועים המתמטיים שבחוברת זו מתאימים לעבודה הן עם סטודנטים להוראה והן עם מורים בפועל במסגרת של קורס, סדנה או השתלמות, כמו גם במסגרת בית ספרית בידי קבוצה קטנה של מורים או בידי מורה יחיד. אל הספר
נושא/נושאים: , הוראת מקצועות
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13