אירועים מתמטיים בנושא שברים פשוטים ומספרים עשרוניים

r / p / c & j p' 1060 ji'iie s \ y \ c תלמיד התבקש לרשום את הסימן המתאים < , = , > בין שני השברים האלה : - ח - 0 0 התלמיד אמר : j גדול יותר , כי אני מסתכל על המכנים ורואה שהמכנה של j יותר קטן , אני מסתכל על המונים ורואה שהם שווים , אז אם זה ככה , השבר עם המכנה הקטן יותר הוא השבר הגדול יותר , בדיוק כמו ב- 2 וב- 3 כיצד תגיבו ? רו' 0 & P (| 1 ' ] GO pnoeo | 1 ' 11 e נ ר' 0 » ' . ? 10 ' 0 "' 0 - G ! כ 0 ר co'iCjtJ-icoiO 20 תלמיד התבקש לרשום שבר הגדול מ- . c התלמיד רשם 7 ^ ואמר : המורה את לימדת אותנו , שכשיש לנו שני שברים שווים במונה , השבר הגדול ביניהם הוא השבר שהמכנה שלו יותר קטן . 5 יותר קטן 7-מ לכן 20 < - 5 כיצד תגיבו ?  אל הספר
מכון מופ"ת