היכן ניתן למצוא אירועים מתמטיים?

אחת השאלות המתעוררות בעקבות עיון בעבודות ובמחקרים בנושא ספרות המקרים היא , p > n מוצאים מקרים כאלה ? אירועים מתמטיים , לדוגמה , ניתן למצוא כמעט בכל שיעור מתמטיקה . כמעט בכל שיעור תלמיד אומר משהו , שואל משהו , מבטא תפיסה מוטעית כלשהי או תפיסה נכונה חלקית , מציע רעיון מקורי ובלתי צפוי או "מכין" בדבריו את הקרקע ליצירת אירוע מתמטי . אמנם , לא תמיד המורה מזהה את האירוע או לא תמיד הוא מצליח לעודד את התלמיד להמשיך ולשאול ובכך לעורר אירוע מתמטי . עם זאת , אין ספק כי המקור העיקרי שבו ניתן למצוא אירועים מתמטיים הוא בית הספר . ואק , חלק ניכר מהאירועים המתוארים בחוברת זו התרחשו בכיתה . לעתים שונה במקצת הנוסח כדי להבהיר , להדגיש או להקצין דברים שנאמרו . חלק ארור של האירועים לא נצפו בכיתה אלא פותחו על סמך מחקרים . אירועים אלה מדגישים דרכי חשיבה , תפיסות ותפיסות מוטעות אשר מופיעות בספרות המחקרית . לפיכך , גם הספרות המחקרית היא מקור שניתן לשאוב ממנו אירועים מתמטיים . בחוברת זו נכללו הן אירועים מתמטיים אשר נצפו בכיתה והן אירועים מתמטיים אשר לא נצפו בכיתה ופותחו על סמך הספרות המחקרית . חלק מהאירועים הוב...  אל הספר
מכון מופ"ת