ספרות מקרים בחינוך מורים

עמוד:10

אירועיםמתמטיים וספרות מקרים האירועים המתמטיים ( הבסיס לחוברת זו ) הם לזוג או טיפוס של מקרים בתחום הוראת המתמטיקה , שפותחו במחקר משותף על ידי מחברת חוברת זו ועל ידי ד"ר רוחמה pN . ( Even & Markovits , 1993 ; Markovits & Even , 1999 ) במרכז כל אירוע עומדת סוגיה אקטואלית בתחום החינוך המתמטי המציבה , על פי רוב , בעיה , דילמה , עימות , קיטוב או מתח כלשהו . להתמודדות עם ניתוח האירוע יש לגייס ידע מתמטי , ידע תתעפדגוגי וכן , חשיבה ביקורתית . אירוע יכול להיות מוצג לדיון כבעיה שיש למצוא לה פתרון או כבעיה המלווה בכמה " פתרונות , "אפשריים כלומר , תגובות של מורים אחרים לאירוע זה . ( ניתן , בשלב נוסף , להציג גם שיקולי-על כמו הרציונל ל"פתרונות" המוצגים , ולהעלות גם אותם לדיון ( . השימוש בספרות מקרים מקובל בפרופסיות שונות , כגון : רפואה , משפטים ומינהל עסקים . קייס תיעוד של שימוש בספרות מקרים כבר בסוף המאה 19-ה ובתחילת המאה . 20-ה בתחום ההכשרה להוראה יש לשימוש בספרות המקרים מטרות שונות . חלק ממכשירי המורים עוסקים בספרות מקרים כדי לחקור את ההיבטים המורכבים של ההוראה ולהקנות לסטודנטים יכולות של ניתוח , רפלקציה , קבלת החלטות ופתרון בעיות בכיתה . אחרים משתמשים בספרות מקרים כדי להדגים עקרונות תאורטיים ופרקטיקות יעילות של הוראה . דרכי העמדה עם ספרות המקרים בתחום חינוך מורים מגוונות אף הן . למשל , משתמשים בספרות מקרים כדי ליצור דיון בין מדריכים לבין מורים בתחילת דרכם כדי לגרות רפלקציה , כטכניקה להעשיר את ההתנסות בשדה , וכן כאפשרות לכוון מורים מתחילים לדרכי חשיבה מסוימות . העבודה עם ספרות מקרים יכולה להיעשות כקבוצות גדולות או קטנות , כמשחק תפקידים או בדרך של כתיבת מקרים . רבים ממפתחי ספרות המקרים בחינוך מורים משתמשים בהגדרות הנהוגות בתחום מינהל עסקים . כלומר , כל מקרה הוא מסמך המבוסס על סיטואציה אמיתית או על אירוע כלשהו . במסמך מתוארים pwj ברור ומהיבטיס שונים ההקשר שבו התרחש האירוע , המשתתפים באירוע וכן מהלך הדברים . על התיאור לכלול אינפורמציה מספקת כדי לאפשר ניתוח ודיון . על פי הנסן , המוזכר בסקירתה של מרסת , המקרה צריך לגרות חשיבה ולעורר ויכוח Hansen , 1987 ) בתוך . ( Merseth , 1996 רוב העוסקים בספרות מקרים מציינים כי הדיון הוא מרכיב חשוב בלמידה באמצעות ספרות מקרים . הדיון מאפשר למורים או לסטודנטים להוראה להעלות רעיונות שקרוב לוודאי לא היו עולים בדרך אחרת . גם למנחה הדיון ( facilitator ) תפקיד חשוב , שונה מתפקידו של מרצה בקורס או בסדנה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר