ביבליוגרפיה

מרקוביץ , צ ' . ( 1984 ) חוליות אומדן . מהדורת ניסוי , המחלקה להוראת המדעים , מכון ויצמן למדע . קורן , מ' . ( 2001 ) מודל העוגה המלבנית . מספר חזק - 2000 כתב עת להוראת המתמטיקה בבי ת הספר היסודי עמ' . 23-16 תירוש , ד' . ( 1996 ) מתמטיקה מחקר והוראה . תל אביב : מכון מופ"ת . תירוש , ד ; בדש , א , ' קליין , ר' וצמיר , פ' . ( 2000 ) היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה . תל אביב : מכון מופ"ת . Barnett , C . ( 1998 ) . Mathematics teaching cases as a catalyst for informed strategic inquiry . Teaching andTeacher Education , 74 ( 1 ) , pp . 81-93 . Barnett , C . and Friedman , S . ( 1997 ) . Mathematics case discussion : Nothing is sacred . In : E . Fennema and B . Scott Nelson ( Eds . ) , Mathematics . Teachers in Transition . Hillslade , NJ : Lawrence Erlbaum Barnett , C . and Ramirez , A . ( 1996 ) . Fostering critical analysis and reflection through mathematics case discussion . In J . A . Colbert , P . Desberg and K . Trimble ( Eds . ) , The Casefor Education : Contemporary Approaches for ...  אל הספר
מכון מופ"ת