עבודה עם אירועים מתמטיים בצורתם הבסיסית

האירועים המתמטיים בצורתם הבסיסית מתארים מצב שבו המורה צריך לענות או להגיב לשאלה , לרעיון או לאמירה של תלמיד . את דרך התגובה של המורה או הסטודנט להוראה ניתן לבקש במהלך דיון במליאה , לאחר דיון בקבוצה קטנה או כהתייחסות אישית בעל פה או בכתב . התייחסות אישי ת - מחייבת כל משתתף לחשוב באופן עצמאי על מה הוא היה עושה וכיצד הוא היה מגיב . אם ההתייחסות האישית ניתנת לפני דיון במליאה , הרי שעל המשתתף להחליט כיצד הוא היה מגיב בטרם ייחשף לדעות של מורים אחרים . בקשה מהמשתתפים לרשום את תגובתם מחייבת אותם לא רק לחשוב על תגובתם לתלמיד אלא אף לנסח אותה . לעתים עליהם לבחור בתגובה אחת , אף אם הם מתלבטים בין כמה תגובות . ההתייחסות האישית יכולה להיות הבסיס לדיון במליאה או סיכום לדיון במליאה או לדיון בקבוצה קטנה . דיון בקבוצה קטנה - דיון בקבוצה קטנה מאפשר החלפת דעות בין משתתפים אחדים . כל אחד מחברי הקבוצה חופשי להביע את דעתו ללא חשש , כיוון שאין הוא עומד לפני המליאה אלא לפני קבוצה קטנה המורכבת בדרך כלל מאנשים שהוא מכיר . במהלך הדיון אפשר לבקש מהמשתתפים לנסות ולגבש תגובה אחת המשקפת את דעת כל חברי הקבוצה או רובם...  אל הספר
מכון מופ"ת