תוכן עניינים

עמוד:6

אירוע התפוז 52 אירוע החילוק עם השארית 54 אירוע המלבן 62 אירוע השברים העוקבים 69 אירוע המספרים העשרונייס 5 ל אירוע החצי העשרוני 9 ל אירוע הנקודה העשרונית 82 פרק רביעי - אוסף אירועים סתססייס בצורתם הבסיסית 86 אירועים מתמטיים בנושא שברים פשוטים ומספרים עשרוניים 86 אירועים סתםטיים בנושא הגיאומטריה 89 אירועים מתמטיים בנושא מספרים ופעולות 90 אירועים מתמטיים בנושא האחוזים 93 ביבליוגרפיה 95 נספחים 98 נספח ו - יתרונות וחסרונות שיש לעיסוק באירועים מתמטיים 98 נספח - 2 מהו אירוע מתמטי טוב ? / 01 נספח - 3 אירוע גובה הילד - דיון 103 נספח - 4 אירוע הנקודה העשרונית - דיון 107

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר