פתח דבר

עמוד:8

בפרק השליש * מוצגים אירועים מתמטיים בצורתם המורחבת , העוסקים בנושאים שונים הנלמדים בבית הספר היסודי . כל אחד מאירועים אלה כולל את הצגת האירוע , את הרקע לאירוע והרחבות לאירוע ( כמו למשל , תגובות מורים , הרחבת הרקע המתמטי , אירועים נוספים באותו נושא . ( כפרק הרב » ע * מתוארים אירועים מתמטיים הכוללים את הצגת האירוע בלבד . לחוברת מצורפים ארבעה נספחים , בשניים מהם מוצגים קטעים מדיונים עם קבוצת משתתפים במסגרת קורס "ניתוח אירועים מתמטיים . "בכיתה בשני הנספחים האחרים דנים משתתפי הקורס ביתרונות ובחסרונות שבעיסוק בספרות מקרים , ובשאלה מהו אירוע מתמטי טוב .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר