פרק שני - דרכי עבודה עם אירועים מתמטיים

ניתן לעסוק באירועים מתמטיים במסגרת קורס של סמסטר אחד או קורס שנת י המוקדש כולו לנושא זה . ניתן לעסוק באירועים מתמטיים במסגרת סדנה חד פעמית או בהשתלמות קצרה . כמו כן ניתן לשלב אירועים מתמטיים בקורסי דידקטיקה או בקורסים אחרים . דרכי העבודה עם האירועים המתמטיים תלויות הן באוכלוסיית המשתתפים , הן במרצה והן באופי הקורס . דרכי העבודה המוצעות כאן מבוססות על התנסות של שנים אחדות במסגרת קורסים של סמסטר אחד , בהשתלמויות של מפגשים אחדים ובסדנאות יחידות . אוכלוסיית המשתתפים בקורסים השונים הייתה הטרוגנית : מורים במסגרת לימודי תעודה לקראת תואר מדריך למתמטיקה בבית הספר היסודי או לקראת תואר רכז מקצוע המתמטיקה בבית הספר היסודי ; מורים המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי ; קבוצות מעורבות של מורים בפועל וסטודנטים להוראה במסגרת לימודי ה- ; BJEd סטודנטים להוראה המתמחים במתמטיקה . אין מתכונת אחת לעבודה עם אירועים מתמטיים , ואופני העבודה המוצעים כאן יכולים לתת מושג על חלק ממכלול האפשרויות אשר ניתוח האירועים המתמטיים מעמיד בפנינו . ניתן לאמץ דרך עבודה מסוימת לאורך כל הקורס , וניתן גם לגוון את דרכי העבודה ולשנותן...  אל הספר
מכון מופ"ת