עבודה עם אירועים מתמטיים בצורתם המורחבת

האירוע המתמטי בצורתו המורחבת הוא האירוע בצורתו הבסיסית בתוספת תגובות של מורים . בעבודה עם אירוע בצורתו המורחבת , ניתן ראשית לעסוק בניתוח האירוע המתמטי באחת הדרכים שתוארו , ולאחר מכן לעסוק בדיון בתגובות המורים . דרך נוספת , שמטרתה שונה והיא מתאימה לחלק מהאירועים , היא להציג למשתתפים מן ההתחלה את האירוע המתמטי מלווה כתגובות מורים ולבקש מהמשתתפים להתייחס אליהן , זאת בטרם נערך דיון במליאה על האירוע עצמו . נתייחס ראשית לאפשרות הראשונה .  אל הספר
מכון מופ"ת