חיפוש אחר אירועים מתמטיים

כאמור , אירועים מתמטיים מתרחשים בכיתה , תוך כדי הוראה . לחלופין , ניתן לפתח אירועים כאלה בהתבסס בדרך כלל על תפיסות מוטעות של תלמידים . כדאי לבקש מהמשתתפים למצוא אירועים כאלה משני נימוקים עיקריים הנימוק האחד הוא הגברת המודעות לאירועים מתמטיים במהלך ההוראה . חיפוש אחר אירוע טוב יגרום למורים ולסטודנטים להוראה להיות ערים יותר לאירועים המתמטיים המתרחשים בכיתתם או לאלה אשר יכלו להתרחש בה במהלך ההוראה . כבורבך שמשימה זו קלה יותר למשתתפים שהם מורים בפועל או לסטודנטים להוראה הצופים כמורים למתמטיקה . הנימוק השני הוא העמקת המודעות והעמקת הידע של המשתתפים בכל הנוגע לתפיסות מוטעות של תלמידים . כדי לפתח אירוע מתמטי טוב , המשתתף חייב להרחיב את הרפרטואר שלו בנושא תפיסות מוטעות של תלמידים ועליו לנסות להבין את מקורן . כדאי לבקש מכל משתתף להציג את האירוע המתמטי שלו לפני הקבוצה ולקיים דיון . מומלץ לעשות זאת לקראת סוף הקורס כדי לאפשר למשתתפים מספיק זמן להיכרות עם אירועים שונים ועם דרך העבודה על האירועים , כמו גס לחיפוש אירועים משלהם . מכיוון שלא קל למשתתפים למצוא אירועים מתמטיים טובים , ניתן בהחלט להסתפק ...  אל הספר
מכון מופ"ת