אירועים מתמטיים בנושא האחוזים

0 "'D J ) b ) U . jlNlfo o'f ?) " ^ IIC 'V ? 0 fj > ' 0 UT > tS \ y \ C conoG . p'lQU תלמיד בכיתה וי קיבל את השאלה הזו : מוצר שמחירו 100 ש"ח התייקר ב- 20 ° / 0 ולאחר מכן הוזל ב- יו ממחירו . מה מחירו לאחר ההוזלה ? התלמיד אמר : המורה , ניסית לסדר אותי . 5 הם 20 ° / 0 ולכן מחירו לא השתנה . כיצד תגיבו ? ר' 10 & 1 ל ?& ' 0 ? ר 1 ת 0 "' 0 « fojN x ^ -n ^ N igic ) Jl'GDN כר ( 03 'n 1 » 4 תלמידים קיבלו את השאלה הזו : בכיתות ז' בבי"ס "לומדים בכיף" נעדרו תלמידים מהטיול השנתי . להלן טבלת ההיעדרויות : כיתה . זי 2 I 15 % 16 % 25 % באיזו כיתה נעדרו הכי פחות תלמידים ? תלמיד אומר למורה שלו : המורה מצאתי בקלות את התשובה לשאלה שלך . ברור שבכיתה זי 3 נעדרו הכי פחות תלמידים , הרי אחוז הנעדרים שם הוא הנמוך ביותר . כיצד תגיבו ?  אל הספר
מכון מופ"ת