אירוע השברים העוקבים

- rvMc oJiictf } רכלת fpN & O / PdA / , | 1 J 1 C ilccV O"'O , Dp'GMJ ) NO תלמיד אומר למורה שלו : המורה חשבתי בבית על משהו . חשבתי שהמספר העוקב ל- ^ הוא ' 4 4 'י 4 ביחידה שלמה אחת - כיצד תגיבו ? sryicfspi אירוע זה התרחש בכיתה של גאולה במהלך השתתפותה באחד הקורסים של "ניתוח אירועים מתמטיים . "בכיתה גאולה הביאה את האירוע לדיון במסגרת הקורס . האירוע מעורר דיון בנושא המתמטי של המספרים העוקבים , כשהשאלה היא , אם לשברים יש מספרים עוקבים . כמובן שיש להבהיר קודם כול מהי ההגדרה של מספרים עוקבים ולאחר מע לבחון את השאלה אם ייתכנו מספרים עוקבים בקבוצת השברים ואם לא , מדוע ? ההגדרה של מספרים עוקבים , שמכירים התלמידים וגס חלק מהמורים , היא הגדרה המוגבלת לקבוצת המספרים הטבעיים בלבד . בקבוצת מספרים זו אק מספר אחד גדול מהמספר ה קודם לו ביחידה אחת שלמה p ^ המספר העוקב בקבוצת המספרים הטבעיים הוא המספר הגדול . 1-ב אבל בקבוצות מספרים אחרות המצב איננו כזה . למשל :  אל הספר
מכון מופ"ת