ראיונות עם מורים

ניתן לבקש מהמשתתפים לראיין מורים ארורים ( אשר כט ? 1 אינם משתתפים בקורס ) באמצעות האירועים המתמטיים . במהלך הריאיון , המשתתפים מתארים למורים אירוע מתמטי ומבקשים מהם להגיב . ניתן להקליט את הריאיון או לערוך רישום . הריאיון מאפשר למשתתפים לשמוע תגובה ממורה ממן אמת , לשוחח עמו , לשאול אותו שאלות ולנסות ולהבין מדוע הגיב כך . הראיונות עם המורים משלימים פן שחסר בתגובות המורים באירוע המורחב - היכולת להבין את שיקולי הדעת של המורה . כשלב שני , ניתן לבקש מהמשתתפים להתייחס לתגובת המורה שהם ראיינו . דרך נוספת היא לבקש מהמשתתפים להציג למורים אירוע מתמטי ולבקש את תגובתם בכתב . תגובות אלה הן אותנטיות עבור המשתתפים בקורס , היות שהתקבלו ממורים המוכרים להם . כ 0 דבך שגם כאן מומלץ לבקש מהמשתתפים להתייחס לתגובות המורים . ניתן לבקש לראיין מורים המלמדים בבית הספר היסודי או מורים המלמדים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה או לבקש מהם תגובות בכתב . מעניין להשוות בין התגובות השונות הן מבחינת הידע המתמטי והן מבחינת ההסבר והגישה לתלמידים .  אל הספר
מכון מופ"ת