אירוע המלבן

d 77 ' / cf dp 1 אירוע זה עוסק בנושא השברים הפשוטים ומטפל הן בפן המתמטי והן בפן הדידקטי של הנושא . הוא מתמקד במהות השבדים ובאחת העובדות הראשונות שלומדים התלמידים בנושא השברים - העובדה שכאשר מחלקים שלם לחלקים מתקבלים שברים . כל המורים חוזרים ומדגישים בהמחשת השבר את העובדה שיש לחלק את השלם לחלקים שווים , כשהמבנה בשבר מציין לכמה חלקים יש לחלק את השלם . פעילויות המדגישות נקודה זו ניתן למצוא בחלק גדול מספרי הלימוד ובדפי עבודה נוספים הניתנים לתלמידים על ידי מוריהם . המילים "חלקים שווים" מודגשות שוב ושוב . השאלה היא : כשמחלקים שלם לחלקים שווים - מה בדיוק שווה שםז מסתבר שלמרות הדגש על המילים "חלקים ; 'שווים אצל חלק גדול מהתלמידים מתקבל הרושם ש"חלקים שווים" פירושו חלקים חופפים זה לזה , או במילים אחרות , חלקים הנראים בעין זהים . אס כן , אירוע המלבן מצליח להפתיע תלמידים רבים בכל שכמת הגיל , אבל לא רק תלמידים . גם סטודנטים להוראה וגם לא מעט מורים בפועל לוקים בחוסר ידע על משמעות החלקים השווים . כשמתייחסים להמחשת השבר על ידי חלוקת השלם לחלקים שווים , הכוונה היא לכך שהחלקים צריכים להיות שווים בשטחם ו...  אל הספר
מכון מופ"ת