אירועים מתמטיים בנושא מספרים ופעולות

ר' 0 oias ) 'ftFno pin tS \ l' \ C fpjyp 1 j ?/ ' / > 0 "' 0 - 6 תלמיד בכיתה א' קיבל מהמורה את התרגילים האלה : [] [] 5 * 9 8 + 3 [] [] 9 * 5 3 * 8 לאחר שפתר אותם בא בשמחה למורה ואמר : המורה , פתרתי את התרגילים שנתת לי , הנה : 14 11 5 * 9 8 + 3 3 * 8 = 11 9 + 5 = 14 ואפילו חיברתי תרגילים נוספים ופתרתי אותם באותה דרך , תראי ! 8-3 = 5 9-5 = 4 3-8 = 5 5-9 = 4 כיצד תגיבו ? [ ON ? J ) p ! J'no & n'ic תלמידים בכיתה ג' התבקשו להדגים בציור את התרגיל 28 . 7 = [] רונן צייר 28 צורות כך : 0000000000 0000000000 00000000 לאחר מכן סימן קבוצות ובהן 7 צורות כך :  אל הספר
מכון מופ"ת