אירועים מתמטיים בנושא הגיאומטריה

| ' )& NO DGG 5 D'lC נ ^ ורית , pJk רכלת . psu 0 " ' D - op'GNJW MM ficnic 5 v 1 p . ! j' > 1 r ) 9 בכיתה ר , בעת חזרה על האופן שבו מוצאים שטחים , הראו התלמידים שכדי לחשב שטח של מקבילית , גוזרים משולש ישר זווית ומעבירים אותו לצד השני של המקבילית , וכך מתקבל מלבן אשר שטחו שווה לשטח המקבילית ושאת שטחו כבר יודעים למצוא . לשאלת המורה , כיצד ניתן למצוא שטח של מעוין . אמרה אחת התלמידות : כמו שמקבילית הפכנו למלבן , אז את המעוין נהפוך לריבוע . כיצד תגיבו ? j ) 'i'opN 0 nGe & n' 1 c תלמיד התבקש לחשב את שטח המקבילית . ABCD התלמיד טען שלא ניתן לענות על השאלה . כיצד תגיבו ל  אל הספר
מכון מופ"ת