פרק רביעי - אוסף אירועים מתמטיים בצורתם הבסיסית

בפרק זה מוצגים אירועים מתמטיים נוספים . כל האירועים נוסו במסגרת קורסי האירועים המתמטיים ו / או במסגרת השתלמויות וסדנאות עם מורים בפועל ועם סטודנטים להוראה . לכולם פוטנציאל לשמש כ " אירועים מתמטיים . "ביםטו  אל הספר
מכון מופ"ת