אירוע החצי העשרוני

תלמיד התבקש לצבוע 0 . 5 של התלמיד אמר : המורה , אי אפשר לצבוע , כי אין כאן עשרה עיגולים . כיצד תגיבו ? sn'Kf spi אירוע מתמטי זה עלה במהלך מחקר אשר עסק בהבנת הקשר בין שברים פשוטים ומספרים עשרוניים . ( Markovits & Sowder , 1991 ) במחקר זה רואיינו 20 תלמידים משתי כיתות ב כדי לבדוק כיצד הם מבינים את הקשר בין שברים פשוטים לבין מספרים עשרוניים . התלמידים רואיינו לפני יחידת לימוד ואחריה . בריאיון הראשון לפני יחידת הלימוד התלמידים קיבלו בין שאר המשימות את המשימה שלעיל - לצבוע 0 . 5 של 12 עיגולים . רק תלמיד אחד מבין 20 התלמידים צבע שישה עיגולים . 11 תלמידים צבעו חמישה עיגולים . שלושה תלמידים אמרו שאי אפשר לצבוע , וחמישה תלמידים צבעו דברים אחרים . חלק מהם צבעו חצי מעיגול אחד . לאחר יחידת לימוד קצרה אשר עסקה במהות השברים הפשוטים , ולאחר לימוד יחידה קצרה נוספת אשר עסקה במהות המספרים העשרוניים , התלמידים קיבלו שוב משימה זו במהלך ריאיון נוסף . הפעם שישה תלמידים צבעו נכון שישה עיגולים , שבעה תלמידים צבעו חמישה עיגולים , שישה תלמידים אמרו שאי אפשר לצבוע , ותלמיד אחד צבע חצי עיגול . אמנם , יותר תלמידים...  אל הספר
מכון מופ"ת