אירוע הנקודה העשרונית

לתלמיד נאמר שעליו למקם את הנקודה העשרונית בתרגיל 15 . 24 X 4 . 5 = 6585 התלמיד אמר שהתשובה היא 6 . 858 כי ב- 15 . 24 יש שני מקומות אחרי הנקודה , ב- 4 . 5 יש מקום אחד אחרי הנקודה . ביחד זה שלושה מקומות אחרי הנקודה , ולכן גם בתוצאה יהיו שלושה מקומות אחרי הנקודה . כיצד תגיבו ? & n' 1 cTtfpn הנושא שאירוע זה עוסק בו הוא מיקום הנקודה העשרונית בכפל מספרים עשרוניים . אולם , הבעיה העולה מהאירוע היא כללית הרבה יותר ומתמקדת בשימוש בכללים ובחוקים מול השימוש בחוש למספרים , ואולי גם בהוראה טכנית מול הוראה עם הבנה . פעמים רבות ניתן לשמוע תלמידים מדקלמים חוקים וכללים , אבל לא תמיד הם זוכרים את הכלל כולו , לא תמיד הם זוכרים לבדוק אם הסיטואציה מאפשרת את השימוש בכלל , ולא תמיד הם יודעים אם להשתמש בכלל זה או בכלל אחר . פעמים רבות השימוש בכללים אינו מבוסס על הבנה אלא על זכירה בעל פה ועל ניסיון לשלוף מהזיכרון לצורך השימוש בכלל . הנושא של חוש למספרים זכה להכרה על ידי אנשי חינוך רבים כאחד מאבני היסוד של תכנית הלימודים במתמטיקה ( למשל : Markovits & Sowder , 1994- ! Greeno , . ( 1991 ; NCTM , 1989 אולם , רק לתל...  אל הספר
מכון מופ"ת