ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

n"D 1 r > IIDB [ בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות /?/ j ? v אירועים 0 ^ 005 ) 0 בכי חה צבי 0 מרקוביץ : OD'DD ד'ר צביה סרקוביץ , אורכים - המכללה האקדמית לחינוך , התנועה הקיבוצית סדור פיתוח יחידות הוראה עריכה .-ראשית דיר יהודית שט"סן ליווי בכתיבה ועריכה מקצועית . ד'ר שרה שמעוני  אל הספר
מכון מופ"ת