ספרות מקרים בחינוך מורים

עמוד:9

ספריםמקרים בחינוך מורים תחום ההוראה נתפס בשנים האחרונות כתחום קשה , סבוך ומורכב . גם "ידע המורה " הפך להיות מושג מורכב , רב-ממדי . מורה אינו יכול להסתפק רק בידע של המקצוע שהוא מלמד ; אדם שיודע היטב מתמטיקה , למשל , לא יהיה בהכרח מורה טוב למתמטיקה . על פי ש ^ , ( Shulman , 1986 ) דרוש שיהיה למורה גם ידע תוכן-פדגוג י כלומר : ידע הקשור להצגת חומר הלימוד באופן ברור והבנת הגורמים לכך שלמידה של נושא מסוים היא קלה או מסובכת ; ידע על דרכי החשיבה של התלמידים ; ידע על התפיסות המוטעות שהם עלולים לאמץ ועוד . יש הטוענים שידע שבו מורים משתמשים ניתן לניסוח , וכך הוא ניתן להעברה למורים אחרים . על פי טענה זו , מורים יכולים למצוא את ה " תשובה המתאימה " או לנקוט את " דרך הפעולה הנכונה " על ידי יישום של עקרונות או תאוריות . כלומר , המורה משתמש בתאוריה כדי לקבוע או כדי להחליט כיצד לפעול . ( Merseth , 1996 ) לעומתם , יש הטוענים שמורים מנוסים אינם עובדים על פי אוסף של תאוריות או של עקרונות , אלא מגבשים אסטרטגיות שונות ליישום תוך כדי התנסות במגוון סיטואציות . לפי תפיסה זו , הידע הוא תלוי מצב , אינו קבוע ומתפתח ברציפות . המורים פועלים על פי אינדוקציה מהתנסויות מרובות ולא על פי דדוקציה מעקרונות תאורטיים Merseth , ) . ( 1996 כיוון שככל הנראה , בפועל האמת נמצאת אי שם באמצע , חשוב לשלב במסגרת ההכשרה של סטודנטים להוראה ובמסגרת הפיתוח של מורים בפועל , חומרי למידה והדרכה שייתנו ביטוי לשתי תפיסות אלה . אחת הדרכים לכך היא שימוש בספרות מקרים . ( Case study ) השימוש בספרות מקרים בתחום חינוך המורים התחיל בשנות השמונים . שולמן { Shulman , 1986 ) כלל במושג "ידע מורים" את המרכיב "ידע מקרים " case ) . ( knowledge בשנת 1996 פירסמה קתרין מרסת ( Katherine Merseth ) סקירה ממצה בנושא ספרות המקרים ואופן השימוש במקרים בחינוך מורים למתמטיקה . הדברים המובאים בהמשך מתבססים על סקירה זו ומביאים חלק מצומצם ממנה . להעמקה בנושא מומלץ לקרוא את מאמרה של מרסת . ( Merseth , 1996 ) פרק ראשון -אירועים מתמטיים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר