פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר יחידת הוראה זו עוסקת בניתוח אירועים מתמטיים בכיתה . אירועים מתמטיים הם מצבים אשר התרחשו או עשויים להתרחש בכיתה , ובהם על המורה לענות או להגיב לשאלה , לרעיון או לאמירה של תלמיד . האירועים המתמטיים שייכים לספרות המקרים במתמטיקה . ( mathematical cases ) רוב המאפיינים דומים למאפייני המקרים המתוארים בספרות המקרים , פרט לכמה הבדלים . דרכי העבודה עם האירועים המתמטיים דומות לדרכי העבודה עם המקרים המוצגים בספרות המקרים . לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים מטרות אלה : העמקת הידע המתמטי וידע mn pהפדגוגי של המורים ; עידוד המשתתפים לחשוב ולהרהר על נושאים הקשורים להוראה בכלל ולהוראה שלהם בפרט ; חידוד ההקשבה לדברי התלמידים ומיקוד ההסבר לשאלה או להתלבטות של התלמיד , העשרת הידע המתמטי בנושאים שמלמדים בכיתה ; החלפת דעות בין המשתתפים ; פיתוח כישורי רפלקציה ; העשרת רפרטואר האירועים המתמטיים ושילוב אירועים כאלה כחלק מההוראה בכיתה . האירועים המתמטיים שבחוברת זו מתאימים לעבודה הן עם סטודנטים להוראה והן עם מורים בפועל במסגרת של קורס , סדנה או השתלמות , כמו גם במסגרת בית ספרית בידי קבוצה קטנה של מורים או בידי מורה יחיד . בחוברת מתוארים אירועים מתמטיים המתאימים לחומר הנלמד בבית הספר היסודי p ^ , היא מיועדת לסטודנטים המתכשרים להוראה בבית הספר היסודי ולמורים בפועל המלמדים בבית הספר היסודי . חלק מהאירועים , בעיקר אלה העוסקים בנושא השברים הפשוטים , המספרים העשרוניים , האחוזים והמספרים השליליים מתאימים גם למורים או לסטודנטים להוראה בחטיבת הביניים . ביחידת ההוראה ארבעה פרקים : הפרק הראשון עוסק בספרות מקרים בחינוך המורים באופן כללי ובאירועים מתמטיים כחלק מספרות המקרים . הפרק מתמקד באופיים של האירועים המתמטיים , במאפיינים ההופכים אירוע מתמטי ל"אירוע , "טוב במקורות שבהם ניתן למצוא או לפתח בעזרתם אירועים מתמטיים ובקהל המתאים לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים . הפרק השני עוסק בדרכי עבודה עם אירועים מתמטיים : אירועים מתמטיים בצורתם הבסיסית ובצורתם המורחבת , ביצוע ראיונות עם מורים וראיונות עם תלמידים , פיתוח אירועים מתמטיים ושילוב האירועים המתמטיים בהוראה בכיתה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר