תוכן עניינים

עמוד:5

תוכןעניינים 9 תח דבר ל פרק ראשון - אירועים סתםטיים 9 ספרות סקרים בחיכוך סורים 9 אירועים מתמטיים וספרות סקרים / 0 מחקרים העוסקים בספרות סקרים במתמטיקה 13 היכן ניתן למצוא אירועים מתמטיים ? 14 יתרונות לעיסוק באירועים מתמטיים 15 מהו אירוע מתמטי טוב ? 16 אוכלוסיית היעד לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים / 7 9 רק שני - דרכי עבודה עם אירועים מתמטיים 19 תפקיד המנחה בקורס או בסדנה 19 עבודה עם אירועים מתמטיים בצורתם הבסיסית 20 עבודה עם אירועים מתמטיים בצורתם המורחבת 21 דיון בתגובות הסורים לאחר דיון באירוע בצורתו הבסיסית 22 ראיונות עם סורים 23 ראיונותעם תלמידים 23 חיפוש אחר אירועים מתמטיים 23 שילוב אירועים מתמטיים בהוראה בכיתה 24 9 רק שלישי - אירועים סתסטיים בצורתם הסורתבת 26 אירוע הנעלם 27 אירוע הכפל 33 אירוע החילוק 38 0-ב אירוע הממוצע 43 אירוע גובה הילד 47

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר