נספח 4 - אירוע הנקודה העשרונית - דיון

להלן קטע נוסף מדיון עם קבוצת המדריכים , הפעם באירוע הנקודה העשרונית . גם אירוע זה היה מוכר למשתתפים , היות שגם הוא נכלל בשאלון שעליו השים המשתתפים לפני תחילת הקורס . בתגובות לאירוע זה אמרו 5 מבין 20 המדריכים , כי התלמיד צדק ומיקם נכון את הנקודה העשרונית . הדיון באירוע התקיים לקראת סוף הפגישה הראשונה של קורס האירועים . האירוע הוצג על שקף והמשתתפים התבקשו להגיב . j ^ neso o ? 1 pjo sn 'K לתלמיד נאמר שעליו למקם את הנקודה העשרונית בתרגיל 6858 . 15 . 24 X 4 . 5 התלמיד אמר שהתשובה היא 6 . 858 כי ב- 15 . 24 יש שני מקומות אחרי הנקודה , ב- 4 . 5 יש מקום אחד אחרי הנקודה . ביחד זה שלושה מקומות אחרי הנקודה , ולכן גם בתוצאה יהיו שלושה מקומות אחרי הנקודה . כיצד תגיבו ? ה ון' ? [ צביה - המנחה , שמות המדריכים שונו ] רינה : הטעו אותו מההתחלה , הורידו לו את האפס . זה נאמר ונאמר לו לא נכון , כי אם האפס היה שם , כל הסיפור שלנו היה נגמר אחרת . היות שהאפס איננו , והילד לא עשה אומדן , אז הוא למעשה נכנס למכשלה רצינית והוא כתב שזה 6 נקודה . את החוק של הנקודה הוא מכיר , אבל הטעו אותו מההתחלה , כי תמיד נאמר שז...  אל הספר
מכון מופ"ת