מחקרים העוסקים בספרות מקרים במתמטיקה

פיתוח ספרות מקרים והשימוש בהם הופכים יותר ויותר לחלק מרכזי בתכנית ההכשרה של סטודנטים להוראה ובהשתלמויות לפיתוח מורים . עבודתנו בנושא האירועים המתמטיים התחילה עם פיתוח אירועים מתמטיים בנושא הפונקציות עבור מורים המלמדים בחטיבת הביניים . העמדה עם כמה קבוצות מורים נעשתה במסגרת סדנאות קצרות של כשלוש שעות . המחקר שליווה את ההתנסות הזו הראה שהעיסוק באירועים מתמטיים הגביר את מודעות המורים הן לדרכי חשיבה של תלמידים והן לדרכי תגובה של מורים Even ) . (& Markovits , 1993 בעקבות מחקר זה , תכננו קורס ארוך יותר ומקיף ( של סמסטר אחד ) למורים בבית הספר היסודי אשר התמקד בניתוח אירועים מתמטיים בכיתה . ( Markovits & Even , 1999 ) במחקר אשר ליווה את הקורס בדקנו את הפוטנציאל הטמון כשימוש באירועים מתמטיים בארבעה הקשרים : תשובות בכתב של המורים לשאלונים שבהם נתבקשו להגיב לאירועים , ראיונות שלנו עם המורים , דיון באירועים במליאה וראיונות שערכו המורים עם תלמידיהם . במחקר מצאנו שבכל אחד מההקשרים האלה עלו היבטים אחרים של ידע תוע-פדגוגי . חלק מהיבטים אלה צוינו מפורשות על ידי המורים עצמם בעוד שחלק עלו בצורה סמויה בתג...  אל הספר
מכון מופ"ת