אירועים מתמטיים וספרות מקרים

האירועים המתמטיים ( הבסיס לחוברת זו ) הם לזוג או טיפוס של מקרים בתחום הוראת המתמטיקה , שפותחו במחקר משותף על ידי מחברת חוברת זו ועל ידי ד"ר רוחמה pN . ( Even & Markovits , 1993 ; Markovits & Even , 1999 ) במרכז כל אירוע עומדת סוגיה אקטואלית בתחום החינוך המתמטי המציבה , על פי רוב , בעיה , דילמה , עימות , קיטוב או מתח כלשהו . להתמודדות עם ניתוח האירוע יש לגייס ידע מתמטי , ידע תתעפדגוגי וכן , חשיבה ביקורתית . אירוע יכול להיות מוצג לדיון כבעיה שיש למצוא לה פתרון או כבעיה המלווה בכמה " פתרונות , "אפשריים כלומר , תגובות של מורים אחרים לאירוע זה . ( ניתן , בשלב נוסף , להציג גם שיקולי-על כמו הרציונל ל"פתרונות" המוצגים , ולהעלות גם אותם לדיון ( . לדוגמה מובא אירוע הנקודה העשרתית , המבוסס על מחקרים העוסקים בנושא החוש למספרים . ( Markovits , 1989 ) האירוע מוצג בצורתו הבסיסית , כלומר , כבעיה לדיון = סוידו * 0 נקו flunGffo 09 לתלמיד נאמר , שעליו למקם את הנקודה העשרונית במקום המתאים בתרגיל : 15 . 24 x 4 . 5 = 6858 התלמיד אמר , שהתשובה היא 6 . 858 כי ב- 15 . 24 יש שני מקומות אחרי הנקודה . ב- 4 . 5 יש...  אל הספר
מכון מופ"ת