אירועים מתמטיים וספרות מקרים

עמוד:11

לדוגמה מובא אירוע הנקודה העשרתית , המבוסס על מחקרים העוסקים בנושא החוש למספרים . ( Markovits , 1989 ) האירוע מוצג בצורתו הבסיסית , כלומר , כבעיה לדיון = סוידו * 0 נקו flunGffo 09 לתלמיד נאמר , שעליו למקם את הנקודה העשרונית במקום המתאים בתרגיל : 15 . 24 x 4 . 5 = 6858 התלמיד אמר , שהתשובה היא 6 . 858 כי ב- 15 . 24 יש שני מקומות אחרי הנקודה . ב- 4 . 5 יש מקום אחד אחרי הנקודה . ביחד זה שלושה מקומות אחרי הנקודה , ולכן גם בתוצאה יהיו שלושה מקומות אחרי הנקודה . כיצד תגיבו ? להלן תגובות מורים לאירוע הנקודה העשרתית בצורתו המורחבת : תגובות סורים . 1 אומר לילד : אם התבקשת למקם את הנקודה העשרונית , עשית זאת נכון והסברת זאת נכון . . 2 אבקש מהילד שימצא שני מספרים שלמים קרובים למספרים הנתונים ושיכפול אותם . אבקש שיסתכל על התרגיל שלו והתרגיל הנתון ויבדוק מה קורה . . 3 אומר לילד , הרי כפל השלמים בלבד 15 x 4 זה , 60 ולכן התוצאה תהיה יותר - 60-מ התשובה צריכה להיות . 68 . 58 בנוסף ארשום את התרגיל במאונך ואבקש מהילד שיכפול . התוצאה שתתקבל תהיה . 68 . 580 אסביר ש- 68 . 580 שווה ל- . 68 . 58 . 4 הילד לא מבין כיצד לכפול מספרים עשרוניים . אתן לו מספר תרגילים במאונך ואבקש שיפתור אותם . . 5 אומר לו . אמרת כלל נכון , אך תשובתך אינה נכונה . כיוון שאם מכפילים את 4 ואת , 5 התוצאה היא עם 0 בסוף . 0 אינו מופיע בתשובה שלך ולכן טעית במיקום הנקודה . התשובה היא . 68 . 580 . אירוע זה נדון שוב בפירוט בפרק . 3

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר