אירועים מתמטיים וספרות מקרים

עמוד:12

כל האירועים בחוברת זו מתארים מצבים הקשורים כמתמטיקה , שבהם המורה צריך לענות או להגיב לשאלה , לרעיון או לאמירה של תלמיד ; לעתים האירוע המתמטי אכן מתאר מקרה אשר התרחש ונצפה בכיתה , בעוד שלעתים האירוע מתאר מקרה המבוסס על מחקר או על ניסיון אישי ולא נצפה בכיתה , אבל עשוי היה להתרחש או pn » v > שיתרחש בעתיד . על פי רוב , המקרים המתוארים בספרות המקרים אכן נצפו בכיתה . הם בדרך כלל כוללים מכלול פרטים על אודות הכיתה והמורה , תיאור מפורט של ההתרחשות בכיתה ושל דרך התגובה של מורה הכיתה . המשתתפים בדיון קוראים את כל פרטי האירוע . האירועים המתמטיים המוצגים בחוברת זו הם קצרים ואינם כוללים פרטים רבים . ההתייחסות לפרטים החסרים או השלמתם נשארות לדמיון המשתתפים . באופן זה , הם יכולים להגיב לאירוע המתמטי מבלי לדעת כיצד הגיב מורה הכיתה , כלומר עליהם להישען על הידע ועל הניסיון שלהם בלבד . כאמור , האירוע המתמטי בצורתו המורחבת כולל גם תגובות מורים . חלק מהתגובות נכתבו או נאמרו מפי מורים והתקבלו בדרך כלל בסדנאות שערכנו או בר איתות שקיימנו עמס . תגובות אחרות נכתבו כדי להדגיש נקודות מסוימות , אשר לא הופיעו בתגובות שקיבלנו מהמורים . המורה המתמודד עם אירוע מתמטי בצורתו המורחבת יכול להיחשף למגוון תגובות של מורים בעלי רקע וניסיון שונים ; הוא יכול לנתח אותן בהשוואה לתגובה שלו או לתגובות של שאר המשתתפים בקבוצת הדיון . אופן העבודה עם האירועים המתמטיים דומה לאופן העמדה עם המקרים המתוארים בספרות המקרים . גם כאן , המרכיב החשוב הוא הדיון במליאה . לדיון במליאה ניתן להקדים דיון בקבוצות קטנות , או שניתן לקיים דיון בקבוצות קטנות לאחר הדיון במליאה . כמובן שאפשר לשלב עמדה אישית של כל משתתף , אם באמצעות תגובה בכתב ואם באמצעות תגובה בעל פה . עם חלק מהאירועים מתבקשים המשתתפים להמשיך ולעמד לאחר pn כדי לראיין מורים אחרים או תלמידים ולנתח את תגומתיהם ( על דרך העבודה עם האירועים המתמטיים נרחיב בהמשך . ( גם המטרות בעמדה עם האירועים המתמטיים דומות למטרות המוצגות בספרות העוסקת בספרות המקרים . באירועים המתמטיים מתואר מקרה העוסק במתמטיקה , אשר בדרך כלל הוא מסובך ומורכב . מטרת העיסוק מ היא להרחיב הן את הידע המתמטי והן את ידע התוכן-הפדגוגי ; להעמיק את יכולת הניתוח והרפלקציה ; להרחיב את הידע הנוגע לדרכי חשיבה של תלמידים ולחדד את ההתנסות בדרכי תגובה לאמירות של תלמידים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר