פרק שלישי - אירועים מתמטיים בצורתם המורחבת

בפרק זה קיבצנו אירועים מתמטיים מורחבים . תחילה מוצג האירוע המתמטי עצמו ; לאחר מע , בסעיף "הרקע לאירוע" מתואר המקור לאירוע המתמטי קשיים מתמטיים שונים הקשורים באירוע , דרכי פתרון ועוד . בהמשך מוצגת הרחבה לאירוע , שבדרך כלל כוללת : א . תגובות מורים לאירוע , חלקן של מורים במסגרות שונות שבהן עסקנו בניתוח אירועים וחלקן נכתבו כדי להדגיש היבטים נוספים . ב . התייחסות לתגובות המורים המתבססת בדרך כלל על התייחסותם של מורים במהלך דיונים במליאה , על התייחסות אישית או על דיון בקבוצה קטנה . ג . תגובות של תלמידים שקיבלנו באמצעות ראיונות או בכתב . ד . הרחבת הרקע המתמטי בנושאים הקשורים לפן המתמטי המוצג באירוע . ה . אירוע מתמטי נוסף שיש לו זיקה לאירוע הנדון . ו . נושאים נוספים הקשורים לאירוע ויכולים להרחיב את הדיון מ ולהעמיקו . האירועים עוסקים בנושאים מתמטיים שונים - כולם שייכים לתכנית הלימודים של בית הספר היסודי : מספרים שלמים , קישור המתמטיקה וחיי היום-יום , שברים פשוטים ומספרים עשרוניים . אין חשיבות לסדר שבו עובדים עם האירועים המתמטיים וניתן לבחור את סדר העבודה הרצוי . האירועים המלווים בהרחבה הם אירוע...  אל הספר
מכון מופ"ת