ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

עמוד:3

אני מבקשת .-להודות לפרופי דינה תירוש ולדיר רוחםה אבן , על הערותיהן והארותיהן . לדיר רוחסה אבן , על המחקרים המשותפים בנושא היאירועים . 'הסתסטייס לעטרה ניב , על שהעבירה יהד איתי את קורס האירועים המתמטיים הראשון , במכללת , 'אורנים' לסורים בפועל ולסטודנטים להוראה , אשר השתתפו בקורסים שונים של 'ניתוח אירועים סתסטיים , 'בכיתה ואשר הדיונים ביניהם תרמו רבות לכתיבת החוכרת . לסורים בפועל ולסטח נטים להוראה , שאירוע מתסטי שהציגו בקורס שולב בחוברת זו . צביה סרקובין

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר