ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

עמוד:2

: OD'DD ד'ר צביה סרקוביץ , אורכים - המכללה האקדמית לחינוך , התנועה הקיבוצית סדור פיתוח יחידות הוראה עריכה .-ראשית דיר יהודית שט"סן ליווי בכתיבה ועריכה מקצועית . ד'ר שרה שמעוני עריכת לשון וטקסט : עדי רופא עיצוב ועריכה .-גרפית סי 0 ל בנימין מסת"ב 965-7182-42-5 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת , ד''תשס , 2003 .-הדפסה דפוס קדם , . 'טל 03-6811 / 97

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר