אירוע התפוז

, p ' D ? two רככת [\ > , l ( l 0 ! j 0 "' 0 , op'GNDN תלמידה שואלת את המורה שלה : המורה , למה כשאני חוצה תפוז לחצי , כל ילד מקבל חצי תפוז , ואילו על התרגיל : ל 2 = י סימנת לי טע 1 ת ? ' כיצד תגיבו ? dr / y / cf dpi גם אירוע זה , כמו אירוע גובה הילך ; מזמן דיון בנושא המתמטיקה וחיי היום-יוס ומתמקד בקשר בין המתמטיקה וכין שפת היום-יום . פעמים רבות מתרחשת "התנגשות" בין מושגים הנתפסים בצורה מסוימת בשפת היום-יום ובצורה אחרת במתמטיקה . פעמים רבות מושגים ומילים השגורים בחיי היום-יום עלולים ליצור תפיסות מוטעות של מושגים מתמטיים אצל ילדים . התלמידה באירוע התפוז השליכה את שפת היום-יום על פתרון תרגיל במתמטיקה . אולם , התרגום שלה משפת יום-יום לתרגיל המתמטי איננו מדויק ושפת היום-יום במשפט " כשאני חוצה תפוז לחצי " איננה מדויקת . גם בשפת יום-יום יש לומר , "כשאני חוצה תפוז לשני חצאים ( או לשני חלקים שווים , ( כל ילד יקבל חצי תפוז . " התרגום לתרגיל מתמטי יהיה : 1 : 2 = 1 או "כשאני חוצה תפוז לחצאים , כמה חצאים מתקבלים , "? התרגיל יהיה : 1 : 2 = 2  אל הספר
מכון מופ"ת