מהו אירוע מתמטי טוב?

סטודנטים להוראה ומורים בפועל , אשר השתתפו בקורס אירועים מתמטיים , התבקשו בסיומו לענות על השאלה : "מהו לדעתך אירוע מתמטי טוב " ? המשתתפים הגדירו אירוע מתמטי טוב כאירוע אשר : מעורר גירוי , מחדד את החושים , מעורר הפתעה , מבלבל מכניס לדילמה בין שמבחינת הידע המתמטי ובין שמבחינת הידע הקשור באופן שבו עונים לתלמיד . מביא לדיון ולחילוקי דעות בקבוצת המשתתפים . חושף דבר שלא היו מודעים אליו קודם . מעלה עניין מוכר שלא מודעים לו - כלומר נתקלים בו , אבל לא ערים לבעיה שקיימת בו . מעורר סקרנות , התרגשות ופליאה , מפתיע את המשתתפים והם אומרים לאחר .-po איך לא חשבנו על זה קודם !? נראה פשוט , אבל כשמפעילים שיקול דעת מגלים שהוא איננו פשוט כלל ועיקר . מציג רעיון חדש שנראה סותר או נוגד את המקובל גורם למורה להפעיל חשיבה ומפתח מיומנויות חשיבה . ניסוח התשובה לתלמיד דורש התלבטות רבה ואי אפשר לשלוף תשובה מהמותן . מאפשר הסברים מגוונים ומחייב הפעלה של שיקול דעת . מקרב את המורים לדרכי החשיבה של התלמידים . מעשיר את ידע המורה לגבי תפיסות מוטעות של תלמידים . גם אם לא נצפה ממש בכיתה , הוא עשוי להתרחש במציאות .  אל הספר
מכון מופ"ת