אירוע החילוק ב-0

תלמיד בא אל המורה שלו ואומר כי בדק במחשבון כל מיני תרגילי חילוק . כשחילק 72 : 0 או 1459 : 0 או 8 : 0 המחשבון הראה לו Error ( כלומר שגיאה . ( לעומת זאת , כשחילק 0 : 72 או 0 : 1459 או , 0 : 8 המחשבון הראה לו . 0 התלמיד שואל למה זה קורה . כיצד תגיבו ? trnvcf dpi אירוע זה עוסק במספר אפס ובפעולת החילוק . בספרות מתוארים מצד אחד קשיים של תלמידים ומורים בהקשר למספר אפס , ומן הצד האחר קשיים הקשורים לפעולת החילוק . האירוע מתמקד בחילוק של אפס במספר כלשהו ובחילוק של מספר כלשהו . 0-ב רקע רלוונטי לאירוע ודיון מעמיק בנושאים אלה ניתן למצוא בספר של תירוש וחבריה 7 . ( 2000 ) הרח 0 ת 0 ו'רו & 0-0 p 1 ir > o pniN jDDidf ) . ic בין תגובות המורים ניתן למצוא שתי דרכים להסבר נושא החילוק : 0-ב ה"דרך המתמטית" המופיעה בתגובות 5 , 4 , 6-ו ו"הדרך מחיי היום-יום" המופיעה בתגובה . 2 . 1 אומר לילד : אתה צודק . המחשב הראה Error כי אסור לחלק . 0-ב . 2 אסביר לו שאם רוצים לחלק אפס עוגיות לשמונה ילדים אז כל ילד יקבל אפס עוגיות , כלומר , . 0 : 8 = 0 אבל , אם רוצים לחלק שמונה עוגיות 0-ל ילדים , הרי שאין בכלל למי לחלק , אין כ...  אל הספר
מכון מופ"ת