שילוב אירועים מתמטיים בהוראה בכיתה

לא רק מורים בפועל וסטודנטים להוראה יכולים ללמוד מניתוח אירועים מתמטיים . גם תלמידים יכולים להעמיק את ההבנה שלהם כאשר מציגים להם אירועים מתמטיים . כדאי לשלב אירועים מתמטיים כחלק מההוראה בכיתות . ניתן לשלב אירוע מתמטי ^ כפתיחה לנושא מסוים כדי לבדוק את ידע התלמידים . ניתן לשלב אירוע מתמטי במהלך נושא לימודי כדי למנוע תפיסות מוטעות וכדי לשרש תפיסות כאלה . ניתן לשלב אירוע מתמטי כדי לזמן לתלמידים מצבים לחשיבה מעמיקה ולבחינה ביקורתית של הידע שלהם . ניתן לשלב אירוע מתמטי בסיום נושא כדי לבדוק כיצד התלמידים מבינים פן מסוים כנושא לאחר הלימוד . ניתן גם לשלב אירועים מתמטיים אשר אינם קשורים לנושא הנלמד בכיתה כדי לחזור על חומר שנלמד קודם , כדי לעורר דיון מתמטי ועוד . כשמציגים אירוע מתמטי לתלמידים כדאי לשנות במקצת את הניסוח של האירוע ( ראו סעיף "ראיונות עם תלמידים pico . (" שגם המורה יכול לצאת נשכר מדיון באירוע מתמטי עם תלמידיו . במהלך הקורס כדאי לעודד את משתתפי הקורס המלמדים כפועל בכיתה להתנסות בהצגת אירועים מתמטיים לתלמידיהם . לאחר מכן , הם ידווחו על כך במליאה . ניתן גם לבקש ממורים אחדים להציג בכיתות...  אל הספר
מכון מופ"ת