אירוע החילוק עם השארים

תלמיד התבקש לרשום > או = או < במשבצת הריקה : 59 : 42 [] 359 : 342 התלמיד אמר כי ירשום " = " כיוון ש : 59 : 42 = 1 ( 17 ) 359 : 342 = 1 ( 17 ) כלומר , בשני התרגילים התשובה היא 1 והשארית , 17 ולכן הם שווים . כיצד תגיבו ? & n ' 1 cf & p 1 נושא החילוק נלמד בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי . בתחילה פותרים התלמידים תרגילי חילוק שבהם המנה היא מספר שלם , ולאחר po עוברים לתרגילי "חילוק עם , "שארית שבהם המנה אינה מספר שלם . כיוון שהתלמידים אינם מכירים עדיין את נושא השברים , הם רושמים את השארית בסוגריים ליד המנה . התלמידים מקבלים בתחילה תרגילים במאוזן כמו : ולאחר מכן גם תרגילים במאונך כמו : אחת המטרות בלימוד תרגילי חילוק עם שארית בכיתות הנמוכות היא להראות לתלמידים כי לא כל המספרים מתחלקים "בדיוק" זה בזה . אבל , נראה כי דווקא כוונה טובה זו עלולה לגרום להיווצרות תפיסות מוטעות אצל חלק מהתלמידים וגם אצל חלק מהמורים . אחת התפיסות המוטעות אצל תלמידים באה לידי ביטוי כשהם קושרים בין צורת הכתיבה של השארית ובין כתיבה של מספרים עשרוניים . למשל , לא מעט תלמידים בבית הספר וגם לא מעט סטודנטים במכללה , ירשמו א...  אל הספר
מכון מופ"ת