יתרונות לעיסוק באירועים מתמטיים

בעקבות ההתנסות שלנו ולאור מחקרים אחרים בנושא , העיסוק באירועים מתמטיים : . 1 מאפשר העמקה בהיבטים שונים הקשורים להוראה וללמידה של נושאים מתמטיים . . 2 מרחיב את "מאגר " האירועים המתמטיים של המורה ומשמש בסיס לתגובה של מורה בזמן אמת . . 3 מאפשר חשיפה לתגובות של מורים אחרים ובכך מעשיר את יכולת החשיבה , הביקורת והתגובה . . 4 מעודד גמישות מחשבה והתמקדות בדרכי חשיבה של תלמידים ומורים . . 5 מאפשר למורים ולסטודנטים להוראה ליצור לעצמם רפרטואר של אירועים מתמטיים לשימוש עם תלמידיהם במסגרת שיעורי המתמטיקה בכיתות . בנספח 1 ניתן למצוא דברים שאמרו משתתפים בקורס "ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה" ( חלקם סטודנטים להוראה וחלקם מורים בפועל , ( כשנתבקשו לציין יתרונות וחסרונות להשתתפות בקורס כזה . היתרונות - חלקם רשומים לעיל . החסרונות , הם , לדברי המשתתפים , בעיקר החשש שעלול להתעורר אצל המורה כאשר הוא מתבקש להגיב במהלך דיון . / ליד כל אירוע מצוין שם המורה או הסטודנט שהביא אותו .  אל הספר
מכון מופ"ת